محاسبه سود بورس

محاسبه سود بورس

از سوالات اصلی که برای سرمایه گذاران در بورس به وجود می آید، چگونگی و نحوه‌ی محاسبه سود بورس و بازده‌ی به دست آمده است. هر سرمایه‌گذاری‌‌ای که در بورس انجام می گیرد به جهت کسب سود است، از این رو، محاسبه‌‌ی دقیق میزان سود از مهم ترین شاخص های موفقیت در بازارهای سهام است.هرچند محاسبه سود برای یک سرمایه گذاری مطمئن کاملا ضروری است، اما انجام محاسباتِ سوددهیِ سبد سهام، تا حدی زیادی به دانش و اطلاعات تخصصی احتیاج خواهد داشت.  با این حال، لازم نیست حتماً فردی را به عنوانِ مشاور و حسابدار در کنار خود داشته باشید تا بتوانید میزانِ دقیقِ سود سرمایه‌گذاری‌هایتان را محاسبه کنید. در این زمینه، نرم افزارهایی نظیر اکسل یا ماشین‌حساب‌هایِ تخصصی موجود هستند که بهتر از هرکس دیگری به شما در مدیریت سبد دارایی‌هایتان کمک می کنند.بورسل نیز یک نرم افزار مفید و کارآمد است که با امکانات گسترده‌ی خود تمام آنچه را که برای مدیریتِ بهینه‌ی سبد سرمایه‌گذاری‌تان نیاز دارید در یک‌جا فراهم آورده است. از مهم ترین ویژگی های این نرم افزار، امکانِ محاسبه‌ ی دقیق سود سرمایه گذاری است.

سود یا بازده سرمایه‌گذاری چیست؟

در محاسبه سود بورس ، میزان بازده سرمایه گذاری، سود و زیانی است که در یک دوره ی زمانی مشخص کسب شده است و معمولا در مقایسه با هزینه‌ی‌ اولیه‌ی سرمایه گذاری، و به صورت درصدی، بیان می شود. وقتی میزان بازده مثبت باشد، سرمایه گذاری سودآور بوده است و هنگامی که این میزان منفی باشد، سرمایه گذاری زیان‌آور محسوب می شود.

روش های محاسبه سود

برای محاسبه سود چندین روش و فرمول وجود دارد که در نرم افزار بورسل از تمام آنها استفاده شده است.در این نرم افزار، سود سبدهای سرمایه گذاری شما، به سه روشِ محاسبه سنتی، محاسبه براساس نرخ بازدهی زمان وزنی (TWRR)، و محاسبه براساس نرخ بازدهی پول وزنی (MWRR)، انجام می گیرد.

تفاوت نرخ بازدهی زمان‌وزنی و پول‌وزنی

اصولاً زمان‌بندیِ گرداندنِ جریان‌هایِ نقدیِ سبد سهام، به طور مثال زمانی که شما برای انتقال و برداشت از یک سهم انتخاب می کنید، در نرخ بازده سبد سهام تان اثرگذار خواهد بود. تفاوت روش های TWRR و MWRR‌ در این است که در روشِ TWRR تأثیر زمان‌بندیِ این جریان های نقدی محاسبه نمی شود، در حالی که در روش MWRR، تأثیراتِ زمان‌بندیِ این گونه از جریان های نقدی به حساب می آید.

می توان گفت که نرخ بازدهی پول وزنی (MWRR) روش سرمایه گذاران، و نرخ بازدهی زمان وزنی (TWRR) روش سبدگردانان برای محاسبه سود است. به عبارت دیگر، در روش پول وزنی، بازدهی برای هر سبد اختصاصی محاسبه می شود، در حالی که در روش زمان وزنی، بازدهیِ کلِ دارایی‌هایِ سبد گردان نشان داده می شود. با این حال، شما برای محاسبه‌ی‌ سودِ خود در بازار بورس‌، به هر دوی این روش ها نیاز خواهید داشت.

 محاسبه سود بورس با استفاده از بورسل

سود و بازده سرمایه‌گذاری، در هر کدام از روش های محاسبه، براساس فرمولی خاص به دست می‌‌آید. نرم افزار بورس بورسل این امکان را برای شما فراهم کرده است تا به‌راحتی و بدون دردسر بتوانید سود حساب خود را از هر دو روش TWRR‌ و MWRR محاسبه کنید و به برداشتی جامع‌تر از عملکردتان در بازار بورس برسید.

از این گذشته، در بورسل شما می توانید هر تعداد که بخواهید حساب کارگزاری ایجاد کنید و سود کسب شده را برای هر کدام ثبت نمایید.

سبد خرید